Narkotyki – oznaki i skutki zażycia

Narkomania jest to uzależnienie od substancji chemicznych charakteryzujących się wpływaniem na czynności mózgu. Na narkomanię można zapaść bardzo szybko. W niektórych przypadkach już po jednym zażyciu danej substancji może pojawić się głód. Nieleczona narkomania jest chorobą postępującą i zagraża życiu. Głównymi cechami charakterystycznymi dla narkomanii są przede wszystkim:

 • głód narkotyczny,
 • chęć zdobycia danej substancji za wszelką cenę,
 • przymus zażywania środka, od którego osoba się uzależniła.

Chociaż narkomania odnosi się do wszelkich nałogów związanych z substancjami odurzającymi, traktowana jest powszechnie jednak jako nazwa uzależnienia od substancji takich jak heroina, kokaina, morfina czy amfetamina. Problem narkomanii znajduje się w polu zainteresowania służb takich jak lecznictwo,
oświata, pomoc społeczna, wymiar sprawiedliwości, media. Każda z tych służb styka się z problemem od innej strony. Szacunkowo 30-40 tys. osób w Polsce znajduje się w stanie głębokiego uzależnienia od narkotyków, z czego tylko ok. 8 tys. podjęło się leczenia.

Substancje wziewne

 • rozpuszczalniki,
 • kleje,
 • lakiery,
 • aerozole,
 • aceton,
 • gaz z zapalniczek,
 • benzyna.

Sposób zażycia:

 • wdychanie.

Oznaki użycia:

 • zapach rozpuszczalnika,
 • kichanie i kaszel,
 • katar lub krwawienia z nosa,
 • zapalenie spojówek,
 • gadatliwość.

Skutki użycia:

 • stany paranoidalne,
 • halucynacje,
 • śmierć na skutek zatrucia, uduszenia lub niewydolności serca.

Rodzaj uzależnienia: psychiczne.

Marihuana
Sposób zażycia:

 • palenie,
 • doustne.

Oznaki użycia:

 • słodkawa woń oddechu, włosów i ubrania,
 • przekrwione oczy,
 • zwiększone łaknienie,
 • gadatliwość,
 • zaburzenie orientacji przestrzennej i czasowej.

Skutki użycia:

 • zaburzenia snu,
 • apatia i brak działania,
 • ograniczenie kontaktów z ludźmi,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia w przyswajaniu nowych wiadomości,
 • zanik zainteresowań,
 • zaburzenia percepcji czasu,
 • lęk.

Rodzaj uzależnienia: psychiczne.

Amfetamina
Sposób zażycia:

 • dożylne,
 • wciąganie do nosa.

Oznaki użycia:

 • wzmożona aktywność,
 • bezsenność,
 • brak łaknienia,
 • rozszerzone źrenice,
 • szybki oddech,
 • zwiększone wydalanie moczu.

Rodzaj uzależnienia: psychiczne.

Amfetamina
Sposób zażycia:

 • dożylne,
 • wciąganie do nosa.

Oznaki użycia:

 • wzmożona aktywność,
 • bezsenność,
 • brak łaknienia,
 • rozszerzone źrenice,
 • szybki oddech,
 • zwiększone wydalanie moczu.

Rodzaj uzależnienia: psychiczne.

Ecstasy (MDMA – metylenodioksymetamfetamina)
Sposób zażycia:

 • zażywanie w formie tabletki.

Oznaki użycia:

 • pobudzenie i brak łaknienia,
 • wzrost temperatury ciała,
 • wzmożenie odruchów,
 • rozszerzenie źrenic,
 • kołatanie serca i tachykardia,
 • nagłe wzrosty ciśnienia i uderzenia krwi do głowy,
 • szczękościsk,
 • nudności i wymioty,
 • odwodnienie.

Skutki użycia:

 • złośliwy zespół neuroleptyczny (spadek ciśnienia, drgawki, śpiączka, wzrost temperatury ciała)
 • kruszenie się zębów (z powodu zgrzytania zębami),
 • ciężkie stany depresyjne,
 • zespoły urojeniowe,
 • psychozy,
 • przyspieszony puls.

Rodzaj uzależnienia: psychiczne.

Haszysz
Sposób zażycia:

 • palenie.

Oznaki użycia:

 • podatność na choroby,
 • zmniejszone stężenie hormonów,
 • nie dająca się opanować chęć dalszego zażywania,
 • spadek aktywności,
 • utrata energii,
 • ograniczanie kontaktów międzyludzkich,
 • zaniedbywanie własnego wyglądu,
 • zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci.

Rodzaj uzależnienia: psychiczne.

Heroina
Rodzaj zażywania:

 • palenie,
 • wciąganie do nosa,
 • dożylne.

Oznaki użycia:

 • hamujący wpływ na działalność ośrodkowego układu nerwowego,
 • zwolnienie pulsu i oddechu,
 • utrudnione normalne funkcjonowanie,
 • działanie depresyjne,
 • stan euforii, który z czasem ustępuje miejsca senności,
 • mniejsza podatność na odczuwanie bólu.

Skutki zażywania:

 • po pewnym czasie zażywania osoba uzależniona zaczyna brać heroinę po to aby nie czuć się strasznie, nie odczuwać bólu w czasie głodu narkotycznego,
 • zniszczenie mózgu i rdzenia kręgowego,
 • spadek wydolności organizmu i zakłócenia w układzie wydalania,
 • krwawienia wewnętrzne,
 • spadek obronności organizmu na zarażenia wirusami i zakażeniami,
 • bardzo duże prawdopodobieństwo zarażenia się AIDS na skutek używania niesterylnych strzykawek i igieł do wkłuć dożylnych,
 • obrzęk płuc,
 • ryzyko przedawkowania.

Rodzaj uzależnienia: silne uzależnienie fizyczne i psychiczne. Po dłuższym okresie zażywania heroina zostaje włączona do cyklu przemian metabolicznych organizmu przez co staje się niezbędna do funkcjonowania.

Brown Sugar
Zażywanie go prowadzi do uzależnienia fizycznego i psychicznego. Organizm wytwarza tolerancję na narkotyk i zaczyna odczuwać silną potrzebę jego przyjęcia.
Rodzaj zażywania:

 • wdychanie.

Działanie, skutki bardzo podobne do zażywania zwykłej heroiny.