S.P.Z.O.Z. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym BorzePoradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Adres: Kościuszki 6, 58-400 Kamienna Góra
Telefon: 75/ 615 15 90
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień