NZOZ Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Adres: M. Skłodowskiej-Curie 6, 95-060 Brzeziny
Telefon: 46 874 20 02 w. 255
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień