Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Adres: Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz
Telefon: 42 714 44 16
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych