KCTU Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia Poradnia Leczenia Uzależnień

E-mail: poradnia@kctu.pl
Adres: Wielicka 73, 30-552 Kraków
Telefon: 12 425 57 47
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień