SP ZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od Alkoholu

E-mail: kier.ouzaleznien@spzoz-brzesko.pl
Adres: Kosciuszki 68, 32-800 Brzesko
Telefon: 14 662 13 20
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień