SP ZOZ Zespół Poradni Specjalistycznych Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

E-mail: kier.ouzaleznien@spzoz-brzesko.pl
Adres: Kosciuszki 68, 32-800 Brzesko
Telefon: 14 662 13 20
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień