Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego – WOTUW Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

E-mail: wotuw@babinski.pl
Adres: Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Telefon: 12 652 44 99
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień