Centrum Medyczno-Diagnostyczne Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu

Adres: Czerwonego Krzyża 41, 08-110 Siedlce
Telefon: 025 631 08 67
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień