Gminny Ośrodek Zdrowia Lecznictwo Psychiatryczne i Uzależnień

E-mail: ewaz14@poczta.onet.pl
Adres: Lekarska 4, 26-634 Gózd
Telefon: 48 320 20 19
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień