NZOZ Ośrodek Pomocy Zdrowiu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia

E-mail: przychodnia@opz.pl
Adres: Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Telefon: 22 838 86 30
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień