NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu

E-mail: alakomska@o2.pl
Adres: 1905 Roku 21, 26-600 Radom
Telefon: 48 383 66 72
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień