Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny "PETRA" Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: Al. Jerozolimskie 47 m.3, 00-697 Warszawa
Telefon: 022 629 25 85
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień