Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży

E-mail: optu@wp.pl
Adres: Powstańców 12, 05-200 Wołomin
Telefon: 22 776 44 88
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień