Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień SPZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: optu@wp.pl
Adres: Powstańców 12, 05-200 Wołomin
Telefon: 22 787 85 43
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień