Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Adres: Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa
Telefon: 022 474 41 10 /844 44 30
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień