Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o. o. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu Przychodnia Rejonowa

E-mail: pluiwswider@szpital-otwock.med.pl
Adres: Mickiewicza 8, 05-400 Otwock
Telefon: 022 778 12 33
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień