Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej PTUA

Adres: Szpitalna 56, 09-300 Żuromin
Telefon: 23 657 22 01 wew 360
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień