Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Adres: Al. Jana Pawła II 120, 07-410 Ostrołęka
Telefon: 29 760 31 99
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień