SP ZOZ Centrum Odwykowe Oddział Dzienny Terapii Uzależnień

Adres: Zgierska 18a, 03-934 Warszawa
Telefon: 022 870 31 36
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień