SP ZOZ Centrum Odwykowe Poradnia Odwykowa

Adres: Zgierska 18a, 03-934 Warszawa
Telefon: 022 870 03 77
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień