SP ZOZ Oddział Psychiatryczny Pododdział Detoksykacyjny (Alkoholowy)

E-mail: r.szram@spzoz-siedlce.pl
Adres: Bema 22, 08-110 Siedlce
Telefon: 25 632 22 55
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych