SP ZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: Warszawska 42, 05-555 Tarczyn
Telefon: 22 727 70 63 w.141
Typ ośrodka: 22 727 70 87