SP ZOZ Przychodnia Rejonowa Poradnia Terapeutyczna Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu

E-mail: spzoznm@pro.onet.pl
Adres: Spacerowa 1, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
Telefon: 48 674 38 90
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień