SP ZZOZ Poradnia Leczenia Uzależnień od Alkoholu

Adres: Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec
Telefon: 48 617 06 64
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień