SP ZZOZ Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Adres: J.Śniadeckiego 2, 27-300 Lipsko
Telefon: 48 378 36 53
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień