SPZ ZOZ Lecznictwo Psychiatryczne i Uzależnień

Adres: Kraszewskiego 18, 05-800 Pruszków
Telefon: 022 758 84 11
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień