SPZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Alkoholowych Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

E-mail: poradnia_otpa@poczta.onet.pl
Adres: Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa
Telefon: 22 619 60 65
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień