SPZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Adres: Elektoralna 26, 00-892 Warszawa
Telefon: 22 620 35 24
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień