SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA Oddział Leczenia Uzależnień

E-mail: sekretariat@szpitalmswia.otwock24.pl
Adres: B.Prusa 1/3, 05-400 Otwock
Telefon: 22 788 32 07
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień