SPZOZ Wojewódzki Szpital Bródnowski Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Adres: Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
Telefon: 022 326 57 07
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych