SPZZLO Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu Oddział Dzienny Terapii Uzaleznienia od Alkoholu

E-mail: otu@spzzlo.pl
Adres: Żeromskiego 13, 01-887 Warszawa
Telefon: 22 663 54 39
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień