SPZZLO Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: otu@spzzlo.pl
Adres: Żeromskiego 13, 01-887 Warszawa
Telefon: 22 663 54 39
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień