SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział XVII Detoksykacyjny

E-mail: otu.kolska@tlen.pl
Adres: Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
Telefon: 22 838 93 60
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych