SWZP Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział XVIII Leczenia Osób Uzaleznionych od Alkoholu

E-mail: otu.kolska@tlen.pl
Adres: Kolska 2/4, 01-045 Warszawa
Telefon: 22 838 93 60
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień