Szpital Praski Pooddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych DETOX

E-mail: detox@praski.waw.pl
Adres: Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa
Telefon: 022 619 59 11
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych