SZPZLO Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii POZA ILUZJĄ

E-mail: pozailuzja@wp.pl
Adres: Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa
Telefon: 22 844 94 61
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień