SZPZLO Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: rota@szpzlo-ochota.pl
Adres: Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa
Telefon: 22 353 24 16
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień