SZPZLO Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzaleznienia

E-mail: belgiska4@gmail.com
Adres: Belgijska 4, 02-511 Warszawa
Telefon: 22 845 46 49
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień