Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

E-mail: wotuw@tworki.com.pl
Adres: Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Telefon: 22 758 10 42
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień