Gminny Ośrodek Zdrowia Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Adres: Strzelecka 20, 47-320 Gogolin
Telefon: 77 466 61 74
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień