Krapkowickie Centrum Zdrowia Spółka z o.o. NZOZ Poradnia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu

Adres: Szkolna 7, 47-300 Krapkowice
Telefon: 77 446 70 09
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień