Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu

E-mail: branice10@wp.pl
Adres: Szpitalna 18, 48-140 Branice
Telefon: 77 40 34 335
Typ ośrodka: całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień