Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych

Adres: Szpitalna 18, 48-140 Branice
Telefon: 77 40 34 345
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych