Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi

Adres: Szpitalna 18, 48-140 Branice
Telefon: 77 403 43 13
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień