Specjalistyczny ZOZ Beta Poradnia dla Osób Uzależnionych

E-mail: dawidziuk@zozbeta.pl
Adres: Herberta 3A, 49-300 Brzeg
Telefon: 77 416 76 12
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień