Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny Odcinek Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

Adres: Wodociągowa 4, 45-221 Opole
Telefon: 77 541 41 00
Typ ośrodka: oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych