WOTUW – Ośrodek Leczenia Odwykowego Oddział Dzienny

E-mail: wotuw.opole@parpa.pl
Adres: Głogowska 25B, 45-315 Opole
Telefon: 77 455 25 35
Typ ośrodka: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień