ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Poradnia Leczenia Uzależnień

Adres: Krakowska 44, 45-075 Opole
Telefon: 77 401 11 73
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień