NZOZ Anima Centrum Psychiatrii Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Adres: Tyszkiewiczów 5, 36-100 Kolbuszowa Dolna
Telefon: 17 272 24 44
Typ ośrodka: poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia/leczenia uzależnień